zelenepovrsine.PNG

Održavanje zelenih površina

Usluge održavanja zelenih površina se pruža kao redovno održavanje zelenih površina. Za svako stručno pitanje obezbedićemo konsultaciju sa stručnjakom iz te oblasti.

Ova usluga se pruža isključivo za vlasnike nekretnina sa kojima imamo sklopljen ugovor za pružanje usluga čišćenja i održavanja nekretnina.

Nase usluge obuhvataju

 

Košenje trave našom kosilicom ili trimerom

 

Skupljanje lišća i granja

 

Nega biljaka i sadnja biljaka

 

Pranje betoniranih površina našim kompresorskim čistačem

Kvalitet nije slučajnost!

kvalitet

Kvalitet

Jedino merilo uspešnosti našeg tima je maksimalan nivo KVALITETA usluga. Makar I na našu štetu, ali kvalitet mora biti postignut.

sigurnost

Diskrecija

Zaposleni se obavezuju da čuvaju sve informacije do kojih dolaze tokom obavljanja poslova čišćenja I održavanaja kao strogo poverljive u cilju POTPUNE diskrecije naših klijenata.

polisaosiguranja

Polisa osiguranja

Sva čišćenja koja obavljate preko naše firme su osigurana su Polisom osiguranja. Svaka eventualna šteta koja nastane prilikom čišćenja I održavanja prostora je pokrivena osiguranjem I biće nadoknadjena od strane osiguravajuće kuće, kao da ste sami imali polisu osiguranja.

HVALA !

line_footer
logo_footer

LUX 33 PLUS © 2022, Sva prava zadržana